ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
frontend.ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนสำหรับความสนใจ หากท่านมีคำถาม หรือ ข้อสงสัย เกี่ยวกับการลงทุน บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) สามารถส่งคำถาม หรือ ข้อสงสัยโดยส่งอีเมล เพื่อทางเจ้าหน้าที่ตอบคำถามและติดต่อกลับ
เอกสารเผยแพร่ของบริษัท