บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) กับโครงการ CSR บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อกิจกรรมการกุศลทางการแพทย์
20 ต.ค. 2566

บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) กับโครงการ CSR บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อกิจกรรมการกุศลทางการแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดีมีชื่อเสียงในด้านการทำงานที่ยอดเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ที่ต้องการ เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความพยายามในการปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและคุณภาพสำหรับผู้ด้อยโอกาส เรามีความภูมิใจกับโครงการร CSR ที่ส่งต่อความตั้งใจของเราร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกุศลทางการแพทย์

LET'S SAVE THE EARTH
4 ส.ค. 2566

NAT SAVE OUR EARTH! บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการเพื่อรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจในสิ่งแวดล้อมในเรื่องการลด Emission ที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นง่ายๆจากการปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในช่วยลดโลกร้อนของเราเพื่อลูกหลานของเรา

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากโครงการ Art Story
10 ก.ค. 2566

ส่งเสริมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการ Art Story ศิลปะมหัศจรรย์ฝีมือออทิสติกไทย

กิจกรรม "NT Run for Life”
4 มิ.ย. 2566

บริษัท NAT Absolute Technologies PCL เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการกุศล ให้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนงานเดิน - วิ่งเพื่อการกุศล "NT Run for Life"