โครงการเสริมพลังอนาคตของชาติ
1 มิ.ย. 2566


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 คุณสกรรจ์ มีสวนนิล ผู้จัดการแผนกการตลาด ได้เป็นตัวแทนของบริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสนับสนุนเด็กๆภายใต้โครงการเสริมพลังอนาคตของชาติ เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษา และ จัดเลี้ยงอาหาร มื้อ รวมถึงอาหารว่างให้แก่น้องๆในวัยอนุบาล ที่โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก ภายใต้มูลนิธิเด็ก (Foundation for Children) ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน


โรงเรียนอนุบาล สานรัก (เด็กอายุ 3 ขวบครึ่ง - 6 ขวบครึ่ง)

สถานที่ พุทธมณฑลสาย 4 จำนวนเด็กโดยประมาณ 60 คน

             

การเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาส ตามโครงการต่างๆ ของมูลนิธิเด็ก อาหารทุกจาน ทุกมื้อ ที่ท่านได้แบ่งปันให้กับเด็กๆ กลุ่มนี้ พวกเขาจะได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักโภชนาการอันเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสมอง เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข