LET'S SAVE THE EARTH
4 ส.ค. 2566

ก๊าซเรือนกระจกที่ห่มคลุมโลกจะกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้บนโลก ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนกำลังเกิดขึ้นเร็วมากกว่าครั้งใดที่เคยมีการบันทึกในประวัติศาสตร์ ขณะที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสมดุลของธรรมชาติ และจะก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกระบบภูมิอากาศของโลกระดับกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ที่กำลังเกิดขึ้นกับระบบภูมิอากาศของโลกเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงหลายร้อยจนถึงหลายพันปี 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ส่งผลกระทบไปทั่วทุกภูมิภาคมีหลักฐานมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนที่รุนแรง ฝนตกหนักความแห้งแล้ง และพายุหมุนเขตร้อน อุณหภูมิพื้นผิวโลกจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางศตวรรษเป็นอย่างน้อย หากเราไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังไม่ลดลงจนถึงระดับที่เหมาะสมให้เหลือน้อยที่สุดในไม่กี่ศตวรรษข้างหน้า ภาวะโลกร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศจะยิ่งรุนแรงขึ้น เราสามารถแก้ไขการควบคุมภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยการต้องทำโดยการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม และลดให้ปริมาณสุทธิเหลือศูนย์เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ยังต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เช่น ก๊าซมีเทน ให้เหลือน้อยที่สุดด้วย

บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการเพื่อรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นง่ายๆ จากการปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในช่วยลดโลกร้อนของเราเพื่อลูกหลานของเรา


โดยวิธีการปรับพฤติกรรมให้พนักงานใส่ใจในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

1 SAVE ELECTRICITIES ปิดไฟขณะที่ไม่ใช้งาน

โดยรณรงค์ให้ปิดไฟในช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน เช่น พักกลางวัน และเปิดเฉพาะจุดที่ใช้งานเท่านั้น2 SAVE WATER ปิดน้ำให้สนิททุกครั้ง

บริษัทติดตั้ง Sensors เพื่อให้ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติ เมื่อทำการปิดไฟอีกด้วยเพื่อป้องกันน้ำหยด หรือ ลืมปิดน้ำ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการใช้น้ำโดยไม่จำเป็น3 SAVE ENERGY ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือตั้งโหมดปิดอัตโนมัติ

ทางแผนกไอทีให้ความรู้การปิดจอ screen saver โดยกำหนดเวลา ปิดหน้าจอในเวลาที่ไม่จำเป็น

โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อการลดการใช้พลังงานในด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น น้ำมัน ถังดับเพลิง เป็นต้น 


แหล่งที่มา: อ้างอิงจากผลการศึกษาและการคาดคะเนจากรายงาน Climate Change 2021: The Physical Science ของ IPCC (คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ)

โครงการเสริมพลังอนาคตของชาติ
เราเชื่อว่าการลงทุนด้านการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเพื่อสนับสนุนเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก ภายใต้มูลนิธิเด็ก (Foundation for Children)
กิจกรรม "NT Run for Life”
บริษัท NAT Absolute Technologies PCL เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการกุศล ให้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนงานเดิน - วิ่งเพื่อการกุศล "NT Run for Life"
งานกอล์ฟการกุศล FEED X MATICHON TV GOLF CHARITY 2022
บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท แนท คอนเซาท์ติ้ง จำกัด) ได้ส่งทีมกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน งานกอล์ฟการกุศล FEED X MATICHON TV GOLF CHARITY 2022 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา-มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
โครงการ ฝาขวดพลาสติก เราขอนะ!
โครงการ ส่งมอบฝาขวดน้ำพลาสติก เพื่อโครงการ "Precious Plastic Bangkok" ฝาขวดพลาสติก เราขอนะ! เพื่อสนับสนุนการนำฝาขวดพลาสติกให้กับหน่วยงานที่นำไปรีไซเคิลเพื่อลดขยะ เพื่อโลกของเรา