ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง NAT จ่อขายไอพีโอ 92 ล้านหุ้น เข้าเทรด mai
10 พ.ย. 2566

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NAT เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ไฟลิ่ง เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ของ NAT เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ปัจจุบัน NAT มีทุนจดทะเบียน 164 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และ มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 118 ล้านบาท โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 92 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 28.05% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ จะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจ เทคโนโลยี (TECH)

 นายสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NAT กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัท ในการเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน เพื่อขยายธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มโอกาสการเข้ารับงานโครงการต่างๆ ที่มีแนวโน้มความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มากขึ้นในอนาคต

 สำหรับ NAT เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Infratech ในส่วนงานโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจรแก่องค์กรชั้นนำของประเทศ โดยบริษัทแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology System Integration) และ 2.ธุรกิจให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น บริการเจ้าหน้าที่ไอที (IT Outsourcing) บริการเดินสายระบบเน็ตเวิร์ค (Cabling System) บริการงานด้านระบบภายในอาคาร (Mechanical and Electric : M&E) และ บริการให้เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น

โดยในปี 2563-งวด 6 เดือน ปี 2566 บริษัทมีสัดส่วนกลุ่มลูกค้าภาครัฐอยู่ประมาณ 66.54-89.34% และ ภาคเอกชนอยู่ประมาณ 10.66-33.46% ของรายได้จากการขายและบริการ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นดำเนินตามแผนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีชั้นนำจากพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกมาใช้ในการพัฒนาโซลูชั่น และบริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนให้ลูกค้ามีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าหมายการขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กลุ่มโรงพยาบาล และ กลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) โดยเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า ทั้งการคำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และวางระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางเครือข่ายองค์กร เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลที่ปลอดภัย ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อน และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ

 สำหรับผลการดำเนินงานตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2563-2565) บริษัทมีรายได้รวม อยู่ที่ 492.64 ล้านบาท 451.36 ล้านบาท และ 1,093.23 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 56.78 ล้านบาท 26.68 ล้านบาท และ 100.62 ล้านบาท ตามลำดับ และในงวด 6 เดือนแรก ปี 2566 มีรายได้รวม 788.25 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 65.48 ล้านบาท


รายละเอียดที่มา:https://www.posttoday.com/business/stockholder/701814

NAT Press Briefing
NAT กางแผนธุรกิจปี 66 ชูจุดเด่น Infratech โอกาสเติบโตสูง เตรียมระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ NAT Press Briefing เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จัดขึ้นที่ Co-Limited, Velaa หลังสวน โดยมีตัวแทนสื่อจากหลายสำนักข่าวเข้าร่วมงาน ถึง 26 สื่อ เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่ บริษัท “แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ (NAT)” NAT Absolute Technologies PCL เตรียมยื่นไฟลิ่งไตรมาส 3/66 เพื่อเข้าเทรดในตลาด mai ภายในปี 2566 นี้
The Rhythm of Victory
“VST ECS Best Dealer Awards 2022” คุณสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) บริษัท Nat Absolute Technologies PCL ได้ขึ้นรับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสุดยอดดีลเลอร์ประจำปี 2565 หรือ “VST ECS Best Dealer Awards 2022” ภายใต้ธีม The Rhythm of Victory – สายธารแห่งพลังสู่ชัยชนะอันรุ่งโรจน์ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทพันธมิตรที่ร่วมสร้างการเติบโตและมียอดการสั่งซื้อสูงสุดตลอดปี 2565
VMware Partner Executive Meeting
Thai sing Star Partner of the Year 2023 คุณสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) บริษัท Nat Absolute Technologies PCL ได้ขึ้นรับรางวัล Thailand Rising Star Partner of the Year 2023 at Hotel Muse Bangkok ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท VMware (Thailand) Co.,Ltd
NAT X NT Sales Workshop
“เปิดบ้าน เปิดใจ เปิดรับสิ่งใหม่สำหรับ NT” Power of P: Join Us, Experience a world of endless possibilities บริษัท NAT Absolute Technologies PCL และ บริษัท National Telecom Public Company Limited (NT) ร่วมจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ และ เวิร์คชอป “เปิดบ้าน เปิดใจ เปิดรับสิ่งใหม่สำหรับ NT” Power of P: Join Us, Experience a world of endless possibilities โดยได้รับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ DELL Technologies, Radware, Fortinet, Genesys และ Group-IB กับการบรรยายในหัวข้อ “เปิดโซลูชั่น ทางการสื่อสาร กับ Intelligent Cloud PBXและ Cloud Contact Center” ตามด้วยการอภิปรายที่น่าสนใจในหัวข้อ “เปิดไฟส่อง ภัยคุกคามวิถีใหม่กับเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง” พร้อมกับ การบรรยายเรื่อง "เปิดมุมมองใหม่ กับแนวคิดแบบ Design Thinking" และ Workshop เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา ณ ห้องประชุมพระพรหม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ