วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจไอที และดิจิทัล และเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการพัฒนา การใช้งานระบบไอทีเพื่อขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลในประเทศไทย”

พันธกิจหลัก (Mission)

เราดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและเติบโตอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นสร้างรากฐานธุรกิจให้มั่นคง เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเพื่อพัฒนาบุคลากร ที่มีศักยภาพ และเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมไปพร้อมๆกัน

เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ

เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

เกี่ยวกับเรา

   บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 19 ปี บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา และ จัดจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งรวมถึงการให้บริการรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology System Integration) ซึ่งมีมาตราฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับโลก พร้อมให้บริการเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) พร้อมทั้งการให้บริการอื่นๆ อาทิเช่น เดินสายระบบเน็ตเวิร์ค (ระบบแลน ระบบไฟฟ้า และระบบโทรศัพท์) ทั้งในอาคาร (Indoor) และภายนอกอาคาร (Outdoor) บริการติดตั้ง บริการเปลี่ยนจุดติดตั้ง และให้บริการซ่อมบำรุงรักษา LAN Power Telephone Fiber Optic ระบบสายสัญญาณถือเป็นระบบพื้นฐานในการสื่อสารสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ การให้เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น บริษัทสามารถให้บริการกับลูกค้าทุกรูปแบบ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานเดิม อีกทั้งบริษัทยังมีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอีกซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ และศักยภาพของทีมงาน แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จะไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์บริการทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการพัฒนาระบบไอทีเพื่อขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลในประเทศไทย

Core Value

ประวัติความเป็นมา

   บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท แนท คอนเซาท์ติ้ง จำกัด) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค ระบบแลน และระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด โดยดำเนินธุรกิจจากความเชี่ยวชาญของผู้ก่อตั้งบริษัทที่จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตรง

หลังจากสั่งสมประสบการณ์มากว่า 10 ปี ในปี พ.ศ.2560 บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่บริการเจ้าหน้าที่ด้านไอที (IT Outsourcing) โดยส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีไปประจำอยู่ตามหน่วยงาน และไซต์งานต่างๆ ของลูกค้า (Onsite Support) และในขณะเดียวกันบริษัทได้เริ่มขยายเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration) และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือ “SI” อย่างเต็มตัว

จากการดำเนินธุรกิจที่มั่นใจได้ ยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง และทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากร ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำในการแต่งตั้งให้เป็นคู่ค้าหลัก อาทิเช่น Dell Technologies Inc. (คู่ค้าระดับ Titanium Partner ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน), VMware Inc. (คู่ค้าระดับ Authorized Partner), Genesys (คู่ค้าระดับ Gold ตั้งแต่ปี 2566), เป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) จาก Nokia (Thailand) เป็นต้น

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน จึงทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับประเทศ มอบหมายให้บริษัททำงานที่สำคัญหลายโครงการในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าของโครงการรวมกันมากกว่า 1,000 ล้านบาท

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 บริษัทมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นไปอีกระดับเพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยได้มีการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อจากบริษัท แนท คอนเซาท์ติ้ง จำกัด เป็น บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ตลอดจนความรู้ รางวัลที่ได้รับ และความชำนาญของผู้บริหาร นายสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ทันสมัยและทันต่อยุคดิจิทัล ซึ่งได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในองค์กร บริษัทจึงมีความมั่นใจในขีดความสามารถที่จะนำบริษัท ขึ้นเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รางวัลที่เราได้รับ
 • บริษัทได้รับการเลื่อนขั้นระดับพันธมิตรทางธุรกิจจากระดับ Platinum Partner เป็นระดับ Titanium Partner ซึ่งเป็นระดับพันธมิตรสูงสุดจาก Dell Technologies
 • บริษัทได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมจาก Genesys ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) สินค้าประเภท Subscription License และให้บริการ GenesysEngage
 • บริษัทได้รับรางวัลจากผลงานยอดเยี่ยมประจำปี 2564 คือ "The Best Performance HCI Solution FY21" และ "The Best Performance Data Protection Solution FY21" จาก Dell Technologies ซึ่งเป็นรางวัลบริษัทที่เป็นพันธมิตรสามารถขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม HCI และ Data Protection ได้มีมูลค่าสูงสุดในประเทศสำหรับปี 2564 และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยของปีนี้ที่ได้รับรางวัล
 • บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านธุรกิจคลาวด์ (Cloud Reseller) จาก Genesys ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Customer Experience แบบ Omnichannel และผู้ให้บริการ Cloud Contact Center ระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) จาก Nokia (Thailand) ซึ่งเป็นสาขาของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านโทรคมนาคม การสื่อสาร ระดับโลก จากประเทศฟินแลนด์
 • บริษัทได้รับ 2 รางวัล จากผลงานยอดเยี่ยมประจำปี 2563 จาก Dell Technologies คือ “The Best of HCI Solution FY21” และ “The Best of Data Protection Solution FY21” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถขายผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่ม HCI และกลุ่ม Data Protection ได้มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย (อ้างอิงจากยอดขายของปี 2563)
 • บริษัทได้รับการเลื่อนขั้นพันธมิตรทางธุรกิจจากระดับ Gold Partner เป็นระดับ Platinum Partner จาก Dell Technologies ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ
 • บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ จากบริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Vmware”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการด้านระบบคลาวด์
 • บริษัทได้รับรางวัล “FY19 Top Storage Gold Partner in South Asia” จาก Dell Technologies ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Storage ได้มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย (อ้างอิงจากยอดขายของปี 2562) และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยของปีนี้ที่ได้รับรางวัล
 • บริษัทย้ายที่ตั้งสำนักงานไปยังเลขที่ 89 ห้องเลขที่ 1507 ชั้น 15 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ Gold Partner ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ จากเดลล์ เทคโนโลยีส์ (“Dell Technologies”) ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่บริการเจ้าหน้าที่ด้านไอที (IT Outsourcing) โดยส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีไปประจำอยู่ตามหน่วยงาน และไซต์งานต่างๆ ของลูกค้า (Onsite Support) และในขณะเดียวกันบริษัทได้เริ่มขยายเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration) และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือ “SI” อย่างเต็มตัว
 • บริษัทขยายธุรกิจไปยังการให้บริการเดินสาย และติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (Cabling System and Support) ในระบบแลน ระบบไฟฟ้า และระบบโทรศัพท์ ตามอาคารสำนักงาน และโรงงาน
 • บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท แนท คอนเซาท์ติ้ง จำกัด) ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค ระบบแลน และระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด